Sähkölaitteiden suojaus ukkosta vastaan

Ukkonen on vahingoittanut sähkölaitteita ja aiheuttanut taloudellisia vahinkoja enenevissä määrin viime vuosina. Syynä tähän ei ole ukkosten yleistyminen, vaan nykytekniikan herkkyys ukkosen aiheuttamia ylijännitteitä kohtaan.

Esimerkiksi uusien valaisimien elektroniset liitäntälaitteet ja erilaisissa ohjauksissa käytettävät taajuusmuuttajat vahingoittuvat helposti ukkosella. Kaikki elektroniikkaa sisältävät sähkölaitteet, eli käytännössä suurin osa nykyisin käytettävistä sähkölaitteista, ovat ylijännitteille herkkiä. Pahimmillaan vahingoittumisesta voi aiheutua myös palovaara. Salama iskee harvoin suoraan itse rakennukseen, mutta jos näin käy, salamanisku voi myös sytyttää rakennuksen.

Sähkölaitteiden vahingoissa yleisempi syy kuin itse rakennukseen osuva salama on sähkö- tai tietoliikenneverkon kautta saapuva ylijännite.

”Salama voi iskeä sähköjohtoon tai sen lähistölle ja tästä aiheutuva ylijännite voi siirtyä verkkoa pitkin jopa useita kilometrejä. Taajama-alueella sähkölaitteet ovat paremmin suojassa, koska sähköverkko on toteutettu maakaapeleilla ja salamaisku kaapeliin on epätodennäköisempi kuin isku ilmajohtoon. Taajama-alueiden ulkopuolinen verkko on yleisimmin toteutettu ilmajohdoilla, toteaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tekninen asiantuntija Harry Sjögren.

Helpoiten sähkölaitteet voi hänen mukaansa suojata ylijännitteiltä irrottamalla laite sähkönsyötöstä. Vanha hyvä tapa irrottaa sähkötulppa pistorasiasta ukkosella toimii siis edelleen. Ylijännitepiikki ei vahingoita laitetta, jota ei ole kytketty sähköverkkoon. Tämä kuitenkin edellyttää, että ollaan ukkosen noustessa kotona ja että ukonilma havaitaan riittävän ajoissa.

Kiinteään sähköasennukseenkin kuuluvat laitteet voivat vaurioitua ylijännitteistä. Kiinteää laitetta, esimerkiksi elektronista termostaattia, ei kuitenkaan ole tarkoitettu irrotettavaksi ukonilman ajaksi.

Ylijännitesuoja käyttöön

Tällaisten sähkölaitteiden suojaus kannattaa toteuttaa ylijännitesuojilla, jotka ohjaavat sähköverkon kautta saapuneet ylijännitteet hallitusti maahan ja estävät laitteiden vahingoittumisen. Toimiva suojaus edellyttää rakennuksen pääkeskukseen kiinteästi asennettavaa suojaa, jota voidaan tarvittaessa täydentää esimerkiksi pistorasiaan asennettavalla suojalla. Myös laitteiden omaan ylijännitekestoisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Yksinomaan pistorasiaan asennettavat suojat eivät suojaa suuremmilta ylijännitteiltä.

Yksi pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 tänä vuonna tulevista uudistuksista koskeekin uusien kiinteistöjen ylijännitesuojausta ilmastollisia ylijännitteitä vastaan. Uudisasennuksen sähkökeskukseen on asennettava ylijännitesuoja silloin, kun kiinteistöä syöttävässä verkossa on käytetty ilmajohtoa.

 

Ilmajohtoon yhteydessä olevaan keskukseen voi suositella asennettavaksi ns. tyypin I suoja, jolla taataan kestävä ja laajennuskelpoinen suojaus. Hyvän perussuojan keskukseen saa asennettuna jo muutamalla sadalla eurolla. Markkinoilla on myös ns. yhdistelmäsuojia, joilla voidaan saavuttaa kattavampi suojaustaso viemättä kuitenkaan suurta tilaa keskuksesta.

http://www.talouselama.fi/uutiset

Avainsanat:,